1. Polska 86 lotów
2. Hiszpania 18 lotów
3. Włochy 18 lotów
4. Niemcy 14 lotów
5. Portugalia 14 lotów
6. Austria 10 lotów
7. Szwajcaria 6 lotów
8. Szwecja 6 lotów
9. Ukraina 6 lotów
10. Wielka Brytania 4 loty
11. Bułgaria 2 loty
12. Cypr 2 loty
13. Estonia 2 loty
14. Grecja 2 loty
15. Gruzja 2 loty
16. Holandia 2 loty
17. Litwa 2 loty
18. Malta 2 loty
19. Norwegia 2 loty
20. Łotwa 2 loty
21. Słowacja 1 lot
22. Węgry 1 lot