1. Polska 92 loty
2. Hiszpania 18 lotów
3. Włochy 18 lotów
4. Niemcy 14 lotów
5. Portugalia 14 lotów
6. Austria 10 lotów
7. Wielka Brytania 8 lotów
8. Szwajcaria 6 lotów
9. Szwecja 6 lotów
10. Ukraina 6 lotów
11. Cypr 4 loty
12. Gruzja 4 loty
13. Bułgaria 2 loty
14. Estonia 2 loty
15. Grecja 2 loty
16. Holandia 2 loty
17. Litwa 2 loty
18. Malta 2 loty
19. Norwegia 2 loty
20. Rumunia 2 loty
21. Łotwa 2 loty
22. Słowacja 1 lot
23. Węgry 1 lot